Tiedote
Muottituote Group Oy on ostanut Leo Laine Oy:n muoviosien ruiskuvaluliiketoiminnan.
Lue tiedote tästä

Your idea - our solutions

Kokemusta ja osaamista

Muottituote on kokenut muovituoteosaaja, joka hallitsee koko muovituotteen valmistuskaaren. Olemme mukana tuotekehittelyssä heti asiakkaan ideasta aina valmiin tuotteen tekemiseen asti.

Palvelumme

ideasta valmiiseen tuotteeseen

Asiakkaan ehdoilla

Toimimme tilausohjautuvasti ja tuotamme kaikki tuotteet yksittäisinä projekteina, joustavasti ja nopeasti. Panostuksemme robotisoituihin tuotantosoluihin näkyy korkeana laatuna asiakkaan saamassa lopputuotteessa.

Kehitämme toimintaamme ISO9OO1-laatujärjestelmän mukaisesti ja pyrimme jatkuvaan kannattavaan kasvuun.

Korkeat laatuvaatimukset

Pidämme yllä korkeaa tasoa heti ensimmäisestä suunnittelu-vaiheesta lähtien ja varmistamme prosessin laadun systemaattisilla suunnittelukatselmuksilla. Suunnittelijamme ovat kokeneita ja koulutettuja ammattilaisia, joilla on kokonaisvaltainen käsitys muotinvalmistuksen eri vaiheista. Huolellisesti suunnitellut muotit toimivat aina teknisesti vaaditulla tavalla ja vastaavat asiakkaan tarpeita.

Valmistamme hyvin suunnitellut muovimuotit tarkasti ja lopputuotteen laatua jatkuvasti vaalien.

Paras on pitkäikäinen

Asiakkaamme ovat oman alansa huippuosaajia, jotka arvostavat Muottituotteen toimittamia tarkkoja työkaluja. Toimintavarmat muotit ovat avainasemassa asiakkaan tavoitellessa häiriötöntä massatuotantoa. Asiakkaamme ymmärtävät työkalujen hankinnan perustuvan elinkaarimalliin, jolloin investointikustannus on vain pieni osa massatuotannon kokonaiskustannuksista.

Korkea mittatarkkuus

Työstökoneissaolevien mittauslaitteiden lisäksi varmistamme laadun ja mittatarkkuuden tuotannon eri vaiheissa erillisillä CNC-koordinaattimittakoneilla.

Kehittämämme modulimuottikonsepti tuo tehokkuutta eri kokoisten sarjojen valmistukseen. Tuotannossamme on satoja erilaisia muoviosia.

Yritys

OLEMME GLOBAALISTI TOIMIVA, JOUSTAVA KUMPPANI

Suunnittelusta tuotantoon

Olemme mukana asiakkaan projektissa tuotesuunnittelun tukemisesta aina tuotantoon asti. Koska osallistumme tiiviisti asiakkaan tuotteen suunnitteluun, pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin pelkän työkalun ja ruiskuvalun. Laaja kokemuksemme ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen auttaa kehittämään myös tuottavampia tuotantomalleja.

Laajan yhteistyökumppaniverkostomme avulla kykenemme erittäin vaativiin ja kattaviin toimituskokonaisuuksiin.

Kokenut ja ketterä

Yrityksellämme on yli 40 vuoden kokemus ruiskuvalumuottien valmistuksesta. Prosessien jokapäiväinen kehittäminen on osa henkilöstömme toimenkuvaa. Monitaitoisuus pitää yrityksemme innovatiivisena ja joustavana globaalissa toimintakentässä.