Your idea - our solutions

Muottituote

on kokenut muovituoteosaaja, joka hallitsee koko muovituotteen valmistuskaaren. Olemme mukana tuotekehittelyssä heti asiakkaan ideasta aina valmiin tuotteen tekemiseen asti.

Palvelumme

ideasta valmiiseen tuotteeseen

Toimimme tilausohjautuvasti

ja tuotamme kaikki tuotteet yksittäisinä projekteina, joustavasti ja nopeasti. Panostuksemme robotisoituihin tuotantosoluihin näkyy korkeana laatuna asiakkaan saamassa lopputuotteessa.

Kehitämme toimintaamme ISO9OO1-laatujärjestelmän mukaisesti ja pyrimme jatkuvaan kannattavaan kasvuun.

Pidämme yllä korkeaa

Tasoa heti ensimmäisestä suunnittelu-vaiheesta lähtien ja varmistamme prosessin laadun systemaattisilla suunnittelukatselmuksilla. Suunnittelijamme ovat kokeneita ja koulutettuja ammattilaisia, joilla on kokonaisvaltainen käsitys muotinvalmistuksen eri vaiheista. Huolellisesti suunnitellut muotit toimivat aina teknisesti vaaditulla tavalla ja vastaavat asiakkaan tarpeita.

Valmistamme hyvin suunnitellut muovimuotit tarkasti ja lopputuotteen laatua jatkuvasti vaalien.

Asiakkaamme

ovat oman alansa huippuosaajia, jotka arvostavat Muottituotteen toimittamia tarkkoja työkaluja. Toimintavarmat muotit ovat avainasemassa asiakkaan tavoitellessa häiriötöntä massatuotantoa. Asiakkaamme ymmärtävät työkalujen hankinnan perustuvan elinkaarimalliin, jolloin investointikustannus on vain pieni osa massatuotannon kokonaiskustannuksista.

Työstökoneissa

olevien mittauslaitteiden lisäksi varmistamme laadun ja mittatarkkuuden tuotannon eri vaiheissa erillisillä CNC-koordinaattimittakoneilla.

Kehittämämme modulimuottikonsepti tuo tehokkuutta eri kokoisten sarjojen valmistukseen. Tuotannossamme on satoja erilaisia muoviosia.

Yritys

OLEMME GLOBAALISTI TOIMIVA, JOUSTAVA KUMPPANI

Olemme mukana

asiakkaan projektissa tuotesuunnittelun tukemisesta aina tuotantoon asti. Koska osallistumme tiiviisti asiakkaan tuotteen suunnitteluun, pystymme tarjoamaan paljon enemmän kuin pelkän työkalun ja ruiskuvalun. Laaja kokemuksemme ja asiakkaan tarpeiden ymmärtäminen auttaa kehittämään myös tuottavampia tuotantomalleja.

Laajan yhteistyökumppaniverkostomme avulla kykenemme erittäin vaativiin ja kattaviin toimituskokonaisuuksiin.

YRITYKSELLÄMME

on yli 40 vuoden kokemus ruiskuvalumuottien valmistuksesta. Prosessien jokapäiväinen kehittäminen on osa henkilöstömme toimenkuvaa. Monitaitoisuus pitää yrityksemme innovatiivisena ja joustavana globaalissa toimintakentässä.